Ženidbeni navještaj

Ivan Danijel Matas i Lana Ćurić vjenčati će se 8. listopada 2022. u crkvi Krista Kralja, Zagreb – Trnje.