Ženidbeni navještaj

Dino Vrljić i Katarina Knežević žele se vjenčati 23. rujna 2022. u župi Svih Svetih u Sesvetama, Zagreb.