Ljetne aktivnosti za djecu i mlade

Bliži nam se ljeto i početak svih ljetnih aktivnosti za djecu i mlade.

Neke od nadolazećih aktivnosti su:
1. Roditelji krizmanika su već dobili obavijest o kampu za krizmanike koji će se održati na Postiri
od 22.6. do 28.6. Potičemo sve krizmanike koji se još nisu prijavili da to učine što prije.

2. Ove godine organiziramo kamp za sve sedmaše koji će se održati također na Postiri od 27.6.
do 2.7. Više informacija o ovom kampu možete naći na ovdje

3. Od 4.7. do 9.7. ovdje na Knežiji imati ćemo oratorij za sve srednjoškolce od završenog 8.
razreda do završenog 4. razreda srednje škole. Sve informacije možete pronaći ovdje

4. Izdaleka najavljujemo da će ljetni oratorij za djecu biti prije početka školske godine. O tome
više informacija tokom ljeta.

5. Na dnu crkve možete pronaći škrabicu u koju možete ubaciti vaš dobrovoljni prilog za sve
naše ljetne aktivnosti i na taj način pomoći nam u radu s djecom i mladima. Neka vas Bog
dobrostivo nagradi za sve dobro koje činite.