Blagdan Svetog Dominika Savia

Na blagdan svetog Dominika Savia, u petak 6. svibnja, osim misa u 7h i 18:30h biti će i misa u 10:30h na koju pozivamo majke s malom djecom, trudnice i žene koje imaju poteškoća sa začećem. Nakon mise je zagovorna molitva i blagoslov po zagovoru svetog Dominika Savia podjela škapulara.