Zabranjeno fotografiranje i snimanje

U našoj crkvi, župnim prostorijama ili na dvorištu zabranjeno je fotografiranje i snimanje, uvođenje pasa i pušenje.

Ukoliko se u našoj crkvi, župnim prostorijama ili na dvorištu želi fotografirati ili snimati potrebno je tražiti dozvolu župnika.