Ženidbeni navještaji

Ivan Stojić i Marija Zovko vjenčat će se 12. prosinca 2020. u župi Sv. Jakova – Međugorje (BiH).

Dario Farac i Tihana Lohinski vjenčat će se 10. listopada 2020. u župi Sv. Juraja – Gornja Stubica.