Ženidbeni navještaj

Nikola Čubrić i Ana Škuflić vjenčat će se 11. rujna 2020. u Župi Uznesenja BDM – Stenjevec.