Izravni prijenosi misnih slavlja iz crkve Marije Pomoćnice

Izravne prijenose svetih misa iz naše crkve možete pratiti na Youtube kanalu Nova Eva nedjeljom u 12h i 18:30h, a ostale dane u 18:30h.