Mise zornice svakog jutra u 6 sati

S došašćem počinju mise zornice u našoj župi koje će biti svakog dana u 6 sati.

Mise u 7 sati nema radnim danom ni nedjeljom.

Prva nedjelja došašća je 1. prosinca.

Pozivamo sve župljane da dolaze na zornice i da se priprave za Božić sakramentom pomirenja.