Križni put ulicama župe

Križni put ulicama naše župe je u srijedu, 17. travnja u 20 sati.