Pepelnica

U srijedu, 14. veljače, je Čista srijeda ili Pepelnica kojom počinje korizma. Mise su u 7h i 18:30h.