Raspored dočeka svetog Nikole

Više od 450 djece prijavilo se za doček svetog Nikole. Stoga smo bili primorani djecu rasporediti u dvije grupe. Prošlih godina obično smo dostizali broj od 300 djece. Naravno, veliki broj djece u crkvu dođe s barem jednim roditeljom. Dakle, to bi značilo da će u jednom trenutku u crkvi trebati stati oko 900 osoba, a to je gornja granica kapaciteta naše crkve. Zato smo tražili nekakvo zgodno rješenje, da djeca ljepše dožive ovaj događaj.

Raspored je sljedeći:

  • djeca DO 6 godina starosti: UTORAK, 5. prosinca, 16:30-18h (prije sv. mise)
  • djeca OD 6 godina starosti pa nadalje: UTORAK, 5. prosinca, 19:15 (nakon sv. mise)

Ukoliko dovodite više djece, koja su različite dobne skupine, nema nikakvih problema. Slobodno izaberite termin koji vam bolje odgovara. Također, ako vam ovaj prvotno indicirani termin bolje odgovara, slobodno ga zadržite iako vam je dijete starije od 6 godina. Ovo je samo načelna podjela, da ne stvorimo preveliku gužvu u crkvi, pa da djeca teško dožive ovu dječju radost. Ovakvom podjelom, prije mise bi imali oko 200 djece do 6 godina starosti s roditeljima, a nakon mise bi bilo oko 250 starije djece s roditeljima. To je već razuman i prihvatljiv broj da doček ne bude predug i da svi stanu u crkvu.

Zahvaljujemo na razumijevanju!