Misa na latinskom jeziku

Sv. misa na latinskom jeziku slavit će se u petak, 1. travnja u 20 sati u župnoj kapelici.