Hvala dobrotvorima

 

Zahvaljujući našim dobrotvorima postavljeni su novi prozori na sakristiji i prostoriji ispod nje. Potrebno je još promijeniti vrata prema župnom uredu i vrata prema sakristiji/kapelici. Uskoro kreće izgradnja sanitarnog čvora u dvorištu župe. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da se uključe svojim prilozima, uplatom na žiro račun: Župa Marije Pomoćnice, IBAN: HR3223400091100160655, naznaka: dar za izgradnju sanitarnog čvora i obnovu stolarije. SVIMA KOJI SU DO SADA POTPOMOGLI OVU AKCIJU OD SRCA ZAHVALJUJEMO I NEKA IH PRATI MOĆNI ZAGOVOR MARIJE POMOĆNICE!