Misa na latinskom jeziku

Sv. misa na latinskom jeziku slavit će se u petak, 4. ožujka u 20 sati u župnoj kapelici.