Raspored misa za Božićne blagdane

Na badnjak misa zornica je u 7 sati, a polnoćke u crkvi Marije Pomoćnice služe se u 20 sati (djeca), u 22 sata (mladi) i polnoćka za narod u 24 sata. Na Božić mise su nedjeljnim  rasporedom, a na blagdan sv. Stjepana u 7, 9 i 18:30 sati.