Poziv fokolara na prigodnu misu

Prigodom pokrenutog postupka za beatifikaciju Chiare Lubich Pokret fokolara poziva
na susret u nedjelju, 15. ožujka. Program počinje u 16:15 sati u crkvi Marije Pomoćnice. Sveta Misa je u 17 sati.

chiara-lubich.