Izravni prijenosi misnih slavlja iz crkve Marije Pomoćnice

Izravne prijenose svetih misa iz naše crkve možete pratiti na Youtube kanalu Nova Eva nedjeljom u 12h i 18:30h, a ostale dane u 18:30h.

Odredbe HBK u vezi sa sprječavanjem širenja COVID-19

Pročitajte odredbe hrvatske biskupske konferencije.

1. Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i očuvalo zdravlje stanovništva, sve se svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pučke pobožnosti, župna slavlja i drugi događaji i svi sastanci otkazuju do daljnjega, kako unutar zatvorenih prostora tako i na otvorenim prostorima.

2. Svećenici neka slave svetu misu bez sudjelovanja zajednice, a u skladu s odredbama Rimskoga misala upotrijebit će se oblik „Reda mise bez naroda“. Neka istodobno žarko ustraju u molitvi Časoslova i razmatranju, prinoseći prošnje za Božji narod i sav svijet.

3. Dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hrvatskoj oslobađaju obveze sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi. Neka vjernici ovu obvezu zamjene molitvom, postom, dobrim djelima, čitanjem Božje riječi, molitvenim sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja, prenošenih putem radija, televizije i drugih elektroničkih sredstava. Neka se tijekom prijenosa euharistijskog slavlja posebno združe primanjem duhovne pričesti.

4. Potrebno je vjernicima, napose djeci, mladima i obiteljima posredstvom elektroničkih medija omogućiti pristup katehetskim i drugim duhovnim sadržajima. O tome, neka po odredbi dijecezanskih biskupa, skrbe katehetski uredi ili druga tijela i službe koje su na pomoć župnicima u njihovu pastoralnom djelovanju.

5. Neka crkve za vrijeme trajanja epidemije budu otvorene isključivo pod sljedećim uvjetima:

a) crkve su otvorene samo za osobnu molitvu zdravih vjernika koji su bez simptoma akutne plućne bolesti;

b) u crkvi istodobno smije biti prisutno najviše deset osoba pazeći pritom da razmak između osoba bude barem 2 metra;

c) crkva otvorena za vjernike mora imati stalno otvorena vrata, uz mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja.

6. Slavlje sakramenta ispovijedi i bolesničkoga pomazanja ne može se slaviti do daljnjega, osim u smrtnoj pogibelji.

7. Slavlja kršćanskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija. Pokojnici će biti sprovedeni i pokopani u prisutnosti najbliže rodbine, a mise za pokojne bit će slavljene nakon ukidanja ovih mjera.

8. Bolnički kapelani i svećenici koji pastoralno skrbe u staračkim domovima i drugim sličnim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju infekcija.

9. Nad/biskupijski, župni i drugi crkveni uredi te crkveni arhivi ostaju zatvoreni do daljnjega. Vjernici se mogu obratiti navedenim ustanovama isključivo telefonom ili elektroničkom poštom.

10. Katolički vrtići, škole i druge odgojno-obrazovne i dobrotvorne ustanove dužne su slijediti upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

11. U crkvenim ustanovama u kojima živi više osoba, kao što su svećenički domovi, redovničke kuće, sjemeništa, neka se ograniče izlasci i kontakti  s posjetiteljima izvana.

Svećenici i ostali pastoralni djelatnici neka objave ove upute u župnim časopisima, oglasnim pločama ili na web-stranicama.

Podsjećamo vjernike da nam je svima kršćanska dužnost posvjedočiti solidarnost i učiniti sve da bi se spriječilo širenje virusa. Pretvorimo ovu krizu u prigodu da, unatoč ovoj kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani (usp. Rim 12,12).

Neka molitva, post i djela ljubavi ostanu obilježje ovoga korizmenog vremena, a molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda i drugih hrvatskih građana u ovom izazovnom vremenu neka bude ustrajna.

Moleći zagovor Blažene Djevice Marije, Zdravlja bolesnih, u Gospodinu vas pozdravljamo.

 

BISKUPI HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

Zagreb, 19. ožujka 2020.

Važne obavijesti

Dragi župljani i vjernici koji dolazite u našu župu,

u našoj župi do daljnjega obustavljamo pastoralne aktivnosti kao što su oratorij za djecu i mlade, kateheze za prvopričesnike, krizmanike, srednjoškolce, besplatne instrukcije, probe zborova, susreti raznih grupa i ostalo.

Molimo vas da se pridržavate odredbi i uputa koje je dala Zagrebačka nadbiskupije za liturgijska slavlja.

Na misnim slavljima u molitvi vjernika redovito molimo :

  •  od kuge, gladi i rata, oslobodi nas Gospodine
  • za sve župljane naše župe, posebno za članove Salezijanske obitelji, sve aktivne članove župnih grupa, župne dobrotvore, volontere i djelatnike, štiti Gospodine duhovno i tjelesno zdravlje njih i njihovih obitelji
  • za sve oboljele i umiruće u našoj župi, povrati im Gospodine duhovno i tjelesno zdravlje, i ne dopusti da itko pođe tebi u susret bez sakramenata bolesničkog pomazanja

Svećenici kojima zdravlje i dob dopuštaju postit će petkom.

Naši svećenici na raspolaganju su za ispovijed i bolesničko pomazanje.

Ako trebate prijaviti smrtni slučaj potražite svećenika.

Pozivamo vas da ovo vrijeme neizvjesnosti još dublje živimo u Božjoj blizini.

Marijo Pomoćnice kršćana moli za nas!

Izvanredna devetnica Mariji Pomoćnici kršćana

S obzirom na izvanredno stanje stvoreno širenjem corona virusa u većem dijelu svijeta, Vrhovni poglavar Salezijanske družbe don Angel Fernandez Artime, poziva salezijance, pripadnike Salezijanske obitelji i mlade da obnove povjerenje u Mariju Pomoćnicu kršćana slijedeći primjer don Bosca u sličnim okolnostima.

Continue reading

Odredbe i upute o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika

Zagrebačka nadbiskupija, Nadbiskupski duhovni stol u dopisu br. 556/2020 od 11. ožujka 2020. godine kojeg potpisuje zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić objavljuje: 

Odredbe i upute o liturgijskim slavljima i okupljanjima vjernika

Suočeni sa životnim okolnostima, nastalima zbog širenja bolesti COVID-19, uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u cijelome svijetu, u Europi i u našoj Domovini, a pozorni na upute mjerodavnih služba, u svojoj smo crkvenoj odgovornosti pozvani vjerničkim duhom razmatrati kako se trebamo ponašati, što trebamo činiti iz ljubavi prema bližnjima i na koji način najviše pomoći potrebitima. Ujedno izražavamo zahvalnost medicinskomu osoblju i svima koji služe dobrobiti našega zdravlja i skrbi za bolesne.

Na temelju općih uputa koje su dane u Hrvatskoj glede okupljanja ljudi, a imajući u vidu naše vjerničke zajednice, liturgijska slavlja i molitvene susrete na području Zagrebačke nadbiskupije, pozivam svećenike i vjernike da se – do novih uputa – pridržavaju sljedećega:

1. Neka se u narednome razdoblju suzdrže od dolaska na liturgijska slavlja i pobožnosti:
a) svi koji imaju simptome infekcije dišnih putova ili određene respiratorne poteškoće;
b) svi koji su bili u krajevima koji se smatraju žarištima zaraze ili pak u kontaktu s osobama koje bi mogle biti nositelji virusa;
c) starije osobe, a naročito kronični bolesnici;
d) sve te osobe neka u svojim domovima budu molitvom povezane s vjerničkom zajednicom u crkvi.

2. Neka se u škropionicama na ulazima i na drugim mjestima u crkvama i kapelama ne čuva i ne ulijeva blagoslovljena voda; neka te posude ostanu prazne i kao takve znak čežnje i poziva da svoju krsnu milost snažnije svjedočimo. Stoga će vjernici pri ulasku i izlasku iz crkve pokleknuti ili se duboko nakloniti znamenujući se znakom križa bez blagoslovljene vode.

3. Neka se kao gesta pružanja mira u slavlju euharistije ili u službama Božje riječi ne koristi uobičajena gesta rukovanja.

4. Primanje svete pričesti u redovitosti prilika poznaje dva oblika: na jezik ili na ruke. Sasvim je razumljivo da će u ovim neredovitim prilikama vjernici biti pričešćivani primanjem svete hostije na dlan jedne ruke, kako bi drugom rukom hostiju prinijeli svojim ustima. Neka i ta gesta u pobožnosti bude poticaj da živimo svjesni toga nebeskoga dara koji primamo.

5. Vrijeme kroz koje prolazimo je višeslojno vrijeme kušnje i otvara puno temeljnih pitanja. U korizmenome hodu jasnije vidimo da su kušnja ne samo naša ljudska ranjivost i krhkost, nego i određena nužna ograničenja. Mi ta ograničenja promatramo i nastojimo živjeti u svjetlu ljubavi koja je potrebna pred izazovima za osobnu i zajedničku odgovornost.

Znamo da u brizi jednih za druge, premda se javljaju osjećaji nesigurnosti i bojazni, jačamo. Važna je svijest da postoje teškoće u kojima ne možemo sami i nismo sami. Svatko je pozvan učiniti svoju dužnost i živjeti svoj poziv. Štoviše, treba ugrađivati darove koje Gospodin daje da bismo rasli u ljubavi prema bližnjima. Ovo je prilika za razna savezništva u dobru, u kojemu se u društvenoj zajednici trebaju povezati: ljubav prema čovjeku, zdravstveni sustav, znanost, gospodarstvo i političke odluke.

U nama je snaga Božjega Duha koji nas tješi i daje snagu. Osim toga, mi živimo sigurnost nade u Kristu. Molitva sve to povezuje u pouzdanju i po njoj smo dionici čudesnih djela. Svemogućemu Gospodinu koji nas obnavlja u svojoj ljubavi preporučujemo svoje slabosti i molimo ga za nadvladavanje zla i blagoslovni mir u našoj domovini Hrvatskoj.

Blažena Djevice Marijo, Zdravlje bolesnih, moli za nas!

Sve vas u Gospodinu pozdravljam.

Vaš nadbiskup,

+ Josip kard. Bozanić, v.r.

Pobožnost križnog puta petkom i nedjeljom

Tijekom korizme u našoj crkvi pobožnost križnog puta bit će svakog petka i nedjelje s početkom u 17:50h.

 

U subotu obilježavamo dan bolesnika

Prigodom dana bolesnika župni Caritas organizira druženje za bolesne i nemoćne u subotu 15. veljače.

Continue reading

Ustanovljenje Župnog pastoralnog vijeća

Dragi župljani,

došlo je vrijeme za ustanovljenje Župnog pastoralnog vijeća župe B. D. Marije Pomoćnice, koje prema odredbama nadbiskupa Josipa Bozanića ustanovljuje župnik, a članove potvrđuje sam Nadbiskup.

Prema odredbi Pravilnika Župnog pastoralnog vijeća u Zagrebačkoj nadbiskupiji, određeni broj članova Vijeća treba biti predložen i izabran sukladno Smjernicama za izbor članova Župnog pastoralnog vijeća u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Prema članku 9. Pravilnika Župnog pastoralnog vijeća: ”Pravo izbora ima svaki župljanin, koji je navršio 19 godina i primio sakramente kršćanske inicijacije.” A, članak 10 istog pravilnika određuje da: ”Pravo biti izabran ima svaki župljanin, koji ispunja uvjete iz čl. 9 i u punom je zajedništvu s Katoličkom Crkvom, te se odlikuje čvrstom vjerom, ispravnim životom i razboritošću.” Važno je napomenuti da mandat članova župnog pastoralnog vijeća traje pet godina.

Stoga, kao župnik župe B. D. Marije Pomoćnice, pozivam vas da se aktivno uključite i doprinesete u ovom procesu. Otvaram svima koji kvalificiraju, sukladno citiranim člancima 9 i 10 Pravilnika župnog pastoralnog vijeća, mogućnost da se uključite. Ovu nedjelju, u dnu crkve se nalazi košara i papirići gdje možete napisati vaš prijedlog/izbor do najviše tri kandidata. Mogućnost da se uključite u ovaj proces ostavljam svima i tijekom cijeloga tjedna (10. veljače – 15. veljače 2020.), dolaskom u župni ured. Ukoliko netko nije u mogućnosti fizički doći do crkve, u  istom ovom periodu može se uključiti i elektronskom poštom.

Zahvaljujem na pomoći i uključivanju. Nadam se da će nam župa ovim putem dobiti kvalitetno i sveto Župno pastoralno vijeće.

Vaš,

don Ivan Šibalić

 

Ugostite mlade za Susret hrvatske katoličke mladeži

Dragi vjernici,

pred nama je Susret hrvatske katoličke mladeži (SHKM), koji će se održati 9. i 10. svibnja u Zagrebu. Ovom prigodom, očekujemo u Zagrebu do 50 000 sudionika SHKM-a. Bilo bi nam drago sve ih ugostiti u obiteljima po zagrebačkim župama. Radi se o dvije večeri, kada bi mladi prespavali u domu onih koji se prijave.

Neki detalji:
– može se prihvatiti na spavanje MINIMALNO dvoje mladih
– može se prihvatiti dojevojke ili momke (srednja škola/fakultet)
– radi se o dvije večeri (8-9-10 svibnja 2020.)
– oni bi kod vas došli i na ručak

Molimo one koji su u mogućnosti, da ispune DO NEDJELJE 2.2.2020. ovu prijavnicu za prihvat mladih:

https://forms.gle/ACA3PSRrM627mdVR7

Unaprijed zahvaljujem svima koji će se odazvati!!!
don Ivan Šibalić, župnik

P.S.
Više informacija o samom ugošćavanju možete pronaći na ovoj poveznici:
https://pastoralmladih.hr/aktualnosti/budi-domacin-mladima-na-shkm-u

Proslava blagdana svetog Ivana Bosca

Na svetkovinu svetog Ivana Bosca u petak 31. siječnja, svete mise su u 7h, 9h i 18:30h.

Večernja sveta misa bit će svečana.

Nakon večernje mise u oratoriju je  fešta za djecu i mlade.

Mise u trodnevnici vode svećenici salezijanci.