Ženidbeni navještaj

Sebastijan Morovičanin i Nina Pokrajac vjenčat će se 14. rujna u Župi sv. Leonarda, Kotari.