Prijave za katekumene 2023/2024

Odrasle osobe koje žele primiti sakramente krštenja, prve pričesti i potvrde mogu se prijaviti ovdje.