Križni put ulicama Knežije

Križni put ulicama naše župe imamo u petak, 24. ožujka, nakon večernje mise.