Korizma na Knežiji 2023

Naša župa nudi slijedeće sadržaje tijekom korizme.

Preporučamo da izaberete dio njih i hodate snažniji kroz korizmu.