Ženidbeni navještaj

Marko Pavičić i Dina Baranović vjenčati će se 19. kolovoza 2022. u crkvi Svetog Jeronima – Maksimir, Zagreb.