Prikupljanje sredstava za obnovu crkve

Dobrovoljne priloge za obnovu crkve moguće je uplatiti na tri načina.

Dragi župljani,

naša crkva stradala je u potresima koji su 2020. godine pogodili Zagreb i Banovinu. Nakon detaljnih ispitivanja odobren je projekt konstruktivne obnove crkve čiji troškovi će biti pokriveni iz sredstava fonda solidarnosti EU. Ishođene su sve potrebne dozvole iz konzervatorskog zavoda i statičkih proračuna i uskoro se kreće u sanaciju crkve i zvonika. Radovi bi trebali započeti za otprilike dva tjedna. Završetak se očekuje krajem listopada.

Kako je ovo konstruktivna sanacija i financira je fond solidarnosti EU ona ne uključuje završne radove već tzv. visoki „roh-bau“. Stoga pokrećemo akciju prikupljanja sredstava za izradu završnih radova kako bismo mogli urediti prostor crkve i  koristiti ga nakon obnove.

Dobrovoljni prilog za obnovu crkve možete uplatiti na tri načina:

osobno u župnom uredu utorkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 9h do 10h i od 17h do 18h

 na račun naše župe u PBZ koji glasi

HR 32 234 000 911 001 606 55   

Župa B. D. Marije Pomoćnice

Omiška 10, Zagreb

 opis plaćanja OBNOVA CRKVE

putem aplikacije Bonum za što je potrebno imati instaliranu Bonum aplikaciju i skenirati donji QR kod

Zahvaljujmo svima na svakom obliku pomoći oko obnove crkve. 

don Mario Bobić, župnik