Prikupljanje namirnica i potrepština za potrebite

Od prve do četvrte nedjelje došašća naš župni Caritas organizira prikupljanje namirnica i kućnih potrepština za potrebite s područja naše župe.

Kutija će se nalaziti u crkvi iza klupa.