Zapalimo svijeće i pomolimo se za naše pokojne

Sljedećih tjedana dana ispred naše crkve možete zapaliti svijeće i pomoliti se za pokojne.
Svijeće možete nabaviti u dvorištu naše crkve, a vaš dobrovoljni prilog ide za potrebe oratorija.