Mise na Silvestrovo i blagdan Marije Bogorodice

Misa zahvalnica je u četvrtak, 31. prosinca, u 18:30h. Ujutro je misa u 7h.

Mise na blagdan Marije Bogorodice u petak, 1. siječnja, su u 7h, 9h i 18:30h.