Dobrotvorni koncert posvećen pokojnima

Sav prihod od koncerta namijenjen je za obnovu župnih orgulja.

U petak, 20. studenog, s početkom u 19:30h u sklopu ciklusa Musica Bona u našoj će se crkvi održati koncert pod nazivom „Dona nobis pacem“. Na koncertu će nastupiti akademske glazbenice koje djeluju u zborovima u našoj župi, a program koncerta posvećen je sjećanju na vjerne mrtve, koje se zbog posebnih prilika ove godine obilježava tijekom cijelog mjeseca studenog, ali i blagdanu sv. Cecilije, zaštitnice crkvenih glazbenika, koji ćemo proslaviti 22. studenog. Sav prihod od koncerta namijenjen je za obnovu župnih orgulja.