Ženidbeni navještaji

Darko Štambuk i Lana-Ružica Peršin vjenčat će se 2. listopada 2020. u župi Uznesenja B.D.M. – Glogovnica.

Marin Duić i Paula Pedić vjenčat će se 3.10.2020. u župi Duha Svetoga – Zagreb (Jarun).