Ženidbeni navještaj

Marijan Živković i Ruža Zelić vjenčat će se 11. rujna u župi Svetog Luke – Travno.