Ženidbeni navještaji

Saša Ćorić i Matea Pavić vjenčat će se  22. kolovoza u Župi Duha Svetoga – Jarun.

Ivan Meštrović i Katarina Marić vjenčat će se 23. kolovoza u Župi Svetog Petra Apostola u Zaprešiću.

Tomislav Matas i Željka Rajić vjenčat će se 5. rujna u župi Uznesenja BDM – Stenjevec.