Otvorene predprijave za Ljetni oratorij

Ljetni oratorij u župi Marije Pomoćnice na Knežiji bit će od ponedjeljka, 26. lipnja do petka, 7. srpnja. Dnevni program će trajati od 10h do 16 h. Predprijava je potrebna kako bi smo logistički sve mogli organizirati, a možete ju izvršiti na poveznici gdje ćete naći još mnoštvo informacija.

Potrebno je više od 50 animatora i volontera, stoga molimo zainteresirane srednjoškolce, studente i radničku mladež da se jave na 098 996 30 16.