Krizma u subotu 23.4.

Podjela sakramenta Potvrde u našoj župi je u subotu, 23.4. u 9 sati za OŠ Horvati i OŠ M. Gupca, a u 12 sati za OŠ J. Račića i OŠ Cvjetno naselje. Pozivamo naše župljane da mole za naše krizmanice i krizmanike kako bi bili otvoreni darovima Duha Svetoga.