Križni put za mlade na Ksaveru

Križni put za mlade na Ksaveru je u petak, 18.ožujka u 20h. Salezijanska mladež skupit će se na Ksaveru u 19.30h.