Postavljena ograda na ulazu u dvorište

Na zapadnoj strani crkve, na ulazu na šljunčano parkiralište, postavili smo elektrificiranu zaštitnu ogradu. Cijeli zahvat je koštao 23.000kn. U financiranju, naša župa je sudjelovala s 3.500kn, a provincijalna kuća također s 3.500kn. Ostatak je donacija gospodina Marijana Krajinovića i tvrtke ”Euromont intro”. Zahvat je bio potreban iz više razloga. Prošle godine nam je iz dvorišta ukraden automobil, a u posljednje vrijeme su se noću na našem parkiralištu počele događati neobične stvari i zadržavati neobični ljudi. Vjerujemo da će zatvaranje ograde tijekom noći pomoći da se ti problemi riješe. Parkiralište će biti zatvoreno svaku noć od 22:00 do 6:00 sati.

ograda dvoriste